iSource information company

Professional IT Services
Professional IT People

IT Outsourcing Services | Network Solution | System integration | Software Solutions

iSource information Company

บริษัท ไอซอร์ส อินฟอร์เมชั่น เป็นผู้ให้บริการด้าน IT OUTSOURCE ที่ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานราชการ บริษัทชั้นนำของประเทศมาเป็นเวลายาวนาน มากกว่า 20 ปี เรามีวิศวะกรช่างเทคนิค ที่มีประสบการณ์ ผ่านการอบรม และได้รับการรับรองด้าน IT   มีทีมงานทีมีคุณภาพในการบริหารจัดการบุคลากรอย่างมืออาชีพ พร้อมให้คำปรึกษา และให้บริการตรงกับความต้องการของลูกค้า

our services

0 +
Year Services
0 +
Trust Cilent
0 +
Our Engineer